Genel Bilgiler

7. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 17-18-19 Mart 2023 tarihlerinde Milli Kütüphane Konfrerans Salonu, Ankara’da gerçekleşecektir.

Kongre Merkezi: Milli Kütüphane Konfrerans Salonu 

Kongre Dili: Kongrenin resmi dili Türkçe’dir.

Bildiriler: Kongreye sözel ve poster bildiriler kabul edilecektir.
Kabul edilen ve sunulan özetler; “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation” ULAKBİM TR DİZİN, EBSCOhost, Google Scholar ve Directory of Research Journal Indexing isimli indekslerde yer alan Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinde dijital basılacaktır.

Katılım Belgesi: Kayıtlı tüm katılımcılar kongrenin son günü katılım belgelerini kayıt masasından alabileceklerdir.

Davet Mektubu: Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları organizasyon sekretaryası aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Kongre davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.

İptal Koşulları: Katılımcıların kongreye katılmaktan vazgeçmeleri durumunda kongre organizasyon firmasına en geç 1 Şubat 2023 tarihine kadar yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır; bu tarihe kadar yapılacak iptallerde banka ve kayıt masrafları nedeniyle katılım ücretinin %75´i kongre sonunda geri ödenir. Bu tarihten sonra yapılacak bilgilendirmelerde hiçbir geri ödeme yapılamaz.

Önemli Tarihler

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 5 Şubat 2023

Bildiri Sonuçlanma Tarihi: 15 Şubat 2023

Erken kayıt tarihi: 20 Şubat 2023