Davet

Değerli Meslektaşlarım,
Değerli Katılımcılar

Çocuk Fizyoterapistleri Derneği olarak 17-18-19 Mart 2023 tarihleri arasında Milli Kütüphane Kongre Merkezi, Ankara’da uluslararası katılımlı olarak düzenleyeceğimiz ‘7. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.
Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz kongremizin 2023 yılı ana temasını çocukların dilinden “Büyüyorum” olarak belirledik. Büyümek, değişmek, olgunlaşmak ve yetişkin olmak…. Sürekli değişen bilgi ve teknolojinin ışığında çocuklarımızın değişimlerine etkin çözüm yolu arayışlarımız ve hayatlarına daha iyi destek olabilme amaçlarımızla güncel konuların ve çok yönlü bakış açılarının yer alacağı kongremize pediatri alanında çalışan tüm profesyonelleri davet ediyoruz.
Kongremizde, alanlarında öncü ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılar, paneller, konferanslar, sözlü bildiriler, poster sunumları ve workshop’lara yer verilecektir. Güncel, kanıt temelli ve pratikte uygulanabilecek bilgilerle donatılmış temalarımızla pediatrik rehabilitasyona gönül vermiş farklı disiplinlerden profesyonellerin ve akademisyenlerin karşılıklı bilgi birikim ve klinik tecrübelerine katkıda bulunulacağı, farklı bakış açıları ile yeni ve yenilikçi fikirlerin paylaşılacağı bir kongre olmasını hedefliyoruz.
Katılımınız ve katkılarınız ile zenginleşecek olan kongremizde sizlerle görüşmek dileğiyle,
Saygı ve Sevgilerimle

Doç. Dr. Meltem Yazıcı Gülay
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Başkanı