Bilimsel Program

17 Mart 2023, Cuma

08:30-09:00

Kayıt

09:00-09:30

Açılış Konuşması 

Doç. Dr. Meltem Yazıcı Gülay
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Başkanı

09:30-10:00

Açılış Konferansı

Moderatör: Doç. Dr. Meltem Yazıcı Gülay

Eğitimin Geleceği

Dr. Hacer Erar

10:00-10:30

Konferans 1 Prof. Dr. Kadriye ARMUTLU anısına saygıyla

Moderatör: Doç. Dr. Meltem Yazıcı Gülay

Motor Kontrol Teorilerine göre Tedavi Programı Nasıl Oluşturulur?

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel

10:25-10:30

Soru-Cevap

10:30-10:45

Çay-Kahve Molası

10:45-11:30

Panel 1: Sık Karşılaşılan Nörogelişimsel Bozukluklar ve Tıbbi Yaklaşımlar

Moderatör: Prof. Dr. Meral Topçu

Nörogelişimsel Hastalıklara Tanısal Yaklaşım

Prof. Dr. Deniz Yüksel

Nörogelişimsel Bozukluklarda Epilepsi veya Uyku Problemleri

Doç. Dr. Ayşe Kaçar Bayram

11:25-11:30

Soru-Cevap

11:30-12:15

Panel 2: Hayat Kliniğe Sığmaz

Moderatör: Prof. Dr. Ayşe Karaduman

Bebeklikten Okul Dönemine Büyürken Nörogelişimsel Sonuçlar

Prof. Dr. Akmer Mutlu

Bebeklikten Yetişkinliğe Katılım Odaklı Yaklaşımlar

Prof. Dr. Bülent Elbasan

12:10-12:15

Soru-Cevap

12:15-13.15

Öğle Arası

13:15-14:15

Panel 3: Serebral Palsili Çocuklarda Terapatik Yaklaşımlar

Moderatörler: Prof. Dr. Umut Baki Tuğay,
Prof. Dr. Evren Yaşar

Serebral Palside Kuvvetlendirme Eğitimi

Doç. Dr. Özgün Kaya Kara

Selektif Motor Kontrol Eğitimi

Uzm. Fzt. Merve Tunçdemir

Serebral Palside Motor İmgeleme Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Demet Gözaçan Karabulut

Serebral Palside Solunum Problemleri ve Egzersiz Yaklaşımları

Dr. Öğr. Üyesi Büşra Kepenek Varol

14:10-14:15

Soru-Cevap

14:15-14:45

Çay-Kahve Molası

14:45-16:00

Panel 4: Nöromusküler Hastalıklarda Güncel Gelişmeler ve Klinik İzlem

Moderatörler: Prof. Dr. Öznur Tunca Yılmaz,
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Türker

Duchenne Musküler Distrofi’de Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları

Doç. Dr. İpek Gürbüz

SMA’da Güncel Gelişmeler ve Klinik Sonuçlar

Dr. Öğr. Üyesi Numan Bulut

Nöromusküler Hastalıklarda Ortez Yaklaşımları

Prof. Dr. Engin Şimşek

Nöromusküler Hastalıklarda Solunuma Yönelik Çalışmalar

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Karahan

15:55-16:00

Soru-Cevap

16:00-17:00

Panel 5: Hayata Hareket Katmak

Moderatörler: Prof. Dr. Deniz İnal İnce,
Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım

Çocuk ve Ergenlerde Adaptif Fiziksel Aktivite

Dr. Öğr. Üyesi Seda Uluşahin

Nörogelişimsel Bozukluklarda Tai Chi uygulamaları

Doç. Dr. Sebahat Yaprak Çetin

Nörogelişimsel Bozukluklarda Pilates Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Adıgüzel

16:55-17:00

Soru-Cevap

17:00-18:30

Sözel ve Poster Bildiri Oturumu-1 (Salon 1)  S01-S14, S48, P1

Moderatörler: Doç. Dr. Arzu Erden,
Dr. Öğr. Üyesi Sedat Yiğit

17:00-18:30

Sözel ve Poster Bildiri Oturumu-2 (Salon 2)
S15-S28, P2

Moderatörler: Dr. Öğr. Üyesi Sezen Tezcan,
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Korkem

18 Mart 2023, Cumartesi

09:00-09:30

Konfrerans 2

Prof. Dr. Necmiye Ün Yıldırım

Deprem Gerçeği ve Depremin Ardından

EMDR Eğitim Danışmanı Nalan Saban 

09:25-09:30

Soru-Cevap

09:30-10:30

Panel 6: Konjenital ve Edinsel Deformitelere Yeni Bakış

Moderatörler: Prof. Dr. Fatih Erbahçeci, Prof. Dr. Kezban Bayramlar

Tortikolis ve Kafa Şekil Bozuklukları

Dr. Fzt. Reda Tunç

Ayak Deformiteleri

Prof. Dr. Nilgün Bek

Ekstremite Kayıpları

Doç Dr. Bahar Külünkoğlu

Protez Rehabilitasyonu

Uzm. Fzt. Sevgin Yosmaoğlu

10:25-10:30

Soru-Cevap

10:30-10:45

Çay-Kahve Molası

10:45-11:45

Panel 7: Yanık, Travma ve Ağrı

Moderatörler: Prof. Dr. Özlem Ülger,
Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım

Çocuklarda Yanık ve Fizyoterapi

Prof. Dr. Semra Topuz

Nörogelişimsel Bozukluğu olan Çocuklarda Ağrı ve Yönetimi

Prof. Dr. Handan Tüzün

Travmatik Beyin Yaralaması ve Fizyoterapi

Dr. Fzt. Aysu Kahraman

11:40-11:45

Soru-Cevap

11:45-12:45

Öğle Arası

12:45-13:45

Panel 8: Büyüyen Çocukta Üst Ekstremite Bozukluklarında Fonksiyonellik

Moderatörler: Prof. Dr. Ali Kitiş,
Prof. Dr. Çiğdem Öksüz

Serebral Palside Üst Ekstremite Bozukluklarında Fonksiyonelliğin Geliştirilmesi

Doç. Dr. Gönül Acar

Konjenital El Deformiteleri ve Rehabilitasyonu

Dr. Erg. İlkem Ceren Sığırtmaç

Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalarında Fonksiyonellik için Önemli Hareketler ve Klinik Pratiğe Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Delioğlu

13:40-13:45

Soru-Cevap

13:45-14:15

Konferans 3

Moderatör: Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel

Diskinezide Çocuktan Yetişkine, Değerlendirmeden Terapiye Fonksiyonellik
(online bağlantı)

Prof. Dr. Elegast Monbaliu

14:10-14:15

Soru-Cevap

14:15-14:30

Çay-Kahve Molası

14:30-15:15

Panel 9: Büyümeye Sekonder Oluşan Kas İskelet Sistemi Problemleri

Moderatörler: Prof. Dr. Muhammed Kılınç,
Prof. Dr. Deran Oskay

Üst Ekstremite Örnekleriyle

Prof Dr. Tüzün Fırat

Alt Ekstremite Örnekleriyle

Dr. Fzt. Cemil Özal

15:10-15:15

Soru-Cevap

15:15-16:00

Panel 10: Çocukluk Çağında Omurgada Beklenmeyen Bozukluklar/Skolyozda Ayrıntılar

Moderatör: Prof. Dr. Yavuz Yakut,
Doç. Dr. Ercan Bal

İdiopatik Skolyoz ve Skolyoza Özel Egzersizler-Schroth Kıdemli Eğitmeni
(online bağlantı)

Uzm. Fzt. Nikos Karavidas

Bir Nöropatoloji Olarak İdiyopatik Skolyoz

Doç. Dr. Ercan Bal

Skolyozda Beden Farkındalığı

Doç. Dr. Gözde Yağcı

15:55-16:00

Soru-Cevap

16:00-16:30

Uydu Sempozyumu

Prof. Dr. Nilgün Bek,
Dr. Öğr. Üyesi Sabiha Bezgin

Gövde Korseleri ve Ortezler
Konuşmacı: Uzm. Fzt. Can Erdem

16:30-17:00

Konferans 4

Moderatör: Doç. Dr. Ceren Gürşen

Serebral Palsili Çocuk ve Ergenlerde İnkontinans: Fizyoterapi Yönetimi
(online bağlantı)

Dr. Fzt. Bieke Samijn

16:55-17:00

Soru-Cevap

17:00-18:30

Sözel ve Poster Bildiri Oturumu-3 (Salon 1) S29-S42, S54

Moderatörler: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yakut,
Dr. Öğr. Üyesi Melek Volkan Yazıcı

17:00-17:30

Gençlik Komisyonu Toplantısı (Salon 2)

Hadiye Aydemir
ÇFD Gençlik Komisyonu Başkanı
İlayda Kurnaz
ÇFD Gençlik Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi

17:30-18:30

Sözel ve Poster Bildiri Oturumu-4 (Salon 2)
S43-S52, P4

Moderatörler: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş, Dr. Öğr. Üyesi Büşra Kepenek Varol

19 Mart 2023, Pazar

08:30-09:00

Sözel ve Poster Bildiri Oturumu-5 (Salon 1)
S53, S55-S58

Moderatörler: Dr. Öğr. Üyesi Duygu Türker, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yazıcı Mutlu

08:30-09:00

Sözel ve Poster Bildiri Oturumu-6 (Salon 2)
S59-S65

Moderatörler: Doç. Dr. Nuriye Özengin, Dr. Öğr. Üyesi Sedat Yiğit

09:00-10:00

Workshop: Çocuklarda Hedefe Yönelik Rehabilitasyon Yaklaşımları: Pratik Uygulama

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel

10:00-10:50

Panel 11: Çocuklarda Hayata Katılım

Moderatörler: Prof. Dr. Tülay Tarsuslu,
Prof. Dr. Erdoğan Kavlak

Okul Öncesi Dönemde Aktivite ve Hayata Katılım

Doç. Dr. Nilay Çömük

Çevresel Faktörlerin Aktivite ve Katılımdaki Yeri

Dr. Öğr. Üyesi Özge Çankaya

ICF Boyutunda Aktivite Seviyesinin Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Ünal Değer

10:45-10:50

Soru-Cevap

10:50-11:55

Panel 12: Çocuk, Aile ve Engellilik

Moderatörler: Prof. Dr. Tülin Düger, Dr. Fzt. Cemil Özal

Çocuk, Aile ve Bakım Verenlerle Temel İletişim Becerileri

Fzt. Cumhur Elmacı

Özel Gereksinimleri Olan Çocuk ve Ailesine Yaklaşım

Doç. Dr. Bahar Bingöler Pekcici

Çocuklar ve Aileler için Sistematik Bakış Açısıyla Değerlendirme

Doç. Dr. Esra Çalık Var

Erişilebilirlik ve Çok Kimlikli Etkileşim-Kavramlar ve Örnekler

Dr. Öğr. Üyesi Bülben Yazıcı

11:50-11:55

Soru-Cevap

11:55-12:15

Çay-Kahve Molası

12:15-12:45

Konferans 5

Moderatör: Prof. Dr. Hülya Kayıhan

Duyu Bütünleme Terapisinde Hasta Seçimi: Kime? Ne Zaman?

Dr. Öğr. Üyesi Aymen Balıkçı

12:40-12:45

Soru-Cevap

12:45-13:30

Panel 13: Çocuklarda Oral Motor Problemlerde Fizyoterapi

Moderatör: Prof. Dr. Ayşe Karaduman

Çocuklarda Disfajinin Değerlendirilmesi ve Tüple Beslenme Kararının Verilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Müşerrefe Nur Keleş

Tüple Beslenen Çocuklarda Oral Beceriler Nasıl Desteklenir?

Dr. Fzt. H. Erkan Kılınç

13:25-13:30

Soru-Cevap

13:30-14:05

Panel 14: Göğüs Duvarı Deformiteleri

Moderatörler: Prof. Dr. Meral Boşnak Güçlü, Doç. Dr. Gözde Yağcı

Pektus Deformiteleri ve Cerrahi

Prof. Dr. Yücel Akkaş

Pektus Deformiteleri ve Fizyoterapi Yaklaşımları

Fzt. Büşra Kandemir

14:00-14:05

Soru-Cevap

14:05-15:15

Panel 15: Down Sendromu ve Bilinmesi Gerekenler

Moderatörler: Prof. Dr. Suat Erel,
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Türker

Down Sendromlu Bebek ve Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Numanoğlu Akbaş

Bebeklikten Yetişkinliğe Rehabilitasyon Yaklaşımları

Doç. Dr. Meltem Yazıcı Gülay

Down Sendromunda Temel Motor Beceriler: BMS Yöntemi

Dr. Fzt. Gönül Arısoy

Down Sendromunda Ortez Yaklaşımları

Dr. Fzt. Elif Kırdı

15:10-15:15

Soru-Cevap

15:15

Kongre Kapanış
Doç. Dr. Meltem Yazıcı Gülay
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu ve Kongre Başkanı

Kongreye Kalan Süre